• We are available for any custom works this month
 • Main office: Springville center X264, Park Ave S.01
 • Call us (123) 456-7890 - (123) 555-7891

Bildiriler

Poster Sunumu Hazırlama Kuralları

 1. Poster sunumları basılı olarak hazırlanıp sergilenecektir.
 2. Posterlerin 90 cm x 150 cm boyutlarında (genişlik 90 cm, yükseklik 150 cm) hazırlanarak getirilmesi gerekmektedir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi bildirim.org sitesi üzerinden toplanacaktır.
 2. Başlık, kurum adları ve özet hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılmalıdır.
 3. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 4. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
  Örn: Cahit Güçlü
 5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: ... Üniversitesi Tıp Fakültesi, ... Ana Bilim Dalı, İstanbul
 6. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 8. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 9. Sözlü sunum özeti; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (İngilizce özet için aim, methods, results, conclusion) başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 10. Olgu sunumu özeti; giriş, olgu ve sonuç (İngilizce özet için introduction, case, conclusion) başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 11. Video sunum özeti; amaç, video yöntem ve bulgu, sonuç (İngilizce özet için aim, video method and results, conclusion) başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 12. Özetin tamamı, başlık, yazar adları ve kurum adları hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Video Sunum Gönderim Kuralları

 1. Video sunumların değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilebilmesi için online yüklenen özet dışında özet video dosyasının da gönderilmesi gerekmektedir.
 2. Video özet dosyası WMV, AVI ya da MP4 formatında hazırlanmalıdır.
 3. Video özet dosyasının süresi 2 dakikayı geçmemelidir.
 4. Hazırlanan video özet dosyası dropbox, wetransfer, google drive, yandex disk vs bir platforma yüklendikten sonra paylaşım linki info@bildirim.org eposta adresine bildirilmelidir.
 5. Yüklediğiniz video dosyasında sorun olması durumunda sizinle iletişim kurabilmemiz için lütfen gönderdiğiniz epostaya ayrıntılı iletişim bilgilerinizi ve özellikle cep telefonu numaranızı eklemeyi unutmayınız.
 6. Video dosyalarının yüklenmesi için son tarih bildiri gönderim son tarihi ile aynıdır.
Video özeti gönderilmeyen video sunumları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

38. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi

Bildiri özetlerinizi takip edebilirsiniz.

24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi

15 Ekim 2021 tarihine kadar bildiri özetlerinizi gönderebilirsiniz.