• We are available for any custom works this month
  • Main office: Springville center X264, Park Ave S.01
  • Call us (123) 456-7890 - (123) 555-7891

Bilimsel Program

38. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ AYRINTILI BİLİMSEL PROGRAM

08:00-13:00 KONGRE KAYIT
08:00-08:30 KURS KAYIT
08:30-10:00 KURS PROGRAMI (Laparoskopi Kursu, Endoskopi-PEG Kursu)
10:00-10:30 KAHVE MOLASI
10:30-13:00 KURS PROGRAMI (Laparoskopi Kursu, Endoskopi-PEG Kursu)
10:30-13:00 YETERLİLİK SINAVI
13:00-13:30 KONGRE AÇILIŞ PROGRAMI
13:30-14:00 Açılış Konferansı: Ener Çağrı Dinleyici
Mikrobiyota: Dün, Bugün, Yarın

Oturum Başkanı: Hüseyin İlhan
14:00-14:30 Konferans: Gürsu Kıyan
Diyafragma anatomisi ve fizyolojisi, evantrasyon ve paralizisinde cerrahi yaklaşım
14:30-15:30 Serbest Bildiriler (GİS-1) (3+2 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Güngör Karagüzel, Hikmet Şahin
SB 1 Akut apandisit etiyolojisinde VGLL3 ve alt hedef genlerinin araştırılması
T Tartar, i Akdeniz, E Önalan, Ü Bakal, M Saraç, E Genç, T Kaymaz, A Kazez
SB 2 Karma gerçeklik teknolojisiyle parasentez işlemi simülasyonu geliştirilmesi
M Haspulat, FG Soysal, E Keskin, B Erginel
SB 3 Anorektal malformasyonlu hastaların fekal kontinans skorlarının anorektal manometrik bulgularla karşılaştırılması
M Mert, A Sayan, G Köylüoğlu
SB 4 Eras protokolünün laparatomi yapılan çocuklar üzerindeki etkinliğinin araştırılması
Ş Yeşilkaya, A Yıldız, N Sever, M Demir, M Kaba, D Gürel Kundakcı, ÇA Karadağ
SB 5 Anorektal malformasyonlarda vajinal anomaliler ve tedavisi
SM Tilev Erzurum, A Celayir
SB 6 Çocuklardaki komplike apandisiti makine öğrenmesi algoritmalarıyla tahmin etme
TE Sarnıç, U Ateş, MO Öztan, T Sekmenli, NF Aras, T Öztaş, A Yalçınkaya, M Özbek, D Gökçe, HS Yalçın Cömert, O Uzunlu, A Kandırıcı, N Ertürk, A Süzen, F Akova, M Paşaoğlu, E Eroğlu, G Göllü Bahadır, M Çakmak, S Bilici, R Karabulut, M İmamoğlu, H Sarıhan, SC Karakuş, İ Ünalmış, İU Türkmen, E Aydın
SB 7 Nörolojik defisitli ve skolyozu bulunan çocuklarda Nissen antireflü cerrahi deneyimlerimiz
D Gürel, ÇA Karadağ, N Sever, M Demir, M Kaba, S Odabaşı, A Yıldız
SB 8 Alçak tip anorektal malformasyonlu kız çocuklarında MRG bulguları ve klinik önemi
R Özcan, AK Uçar, T Rahimli, AE Hakalmaz, GM Arman, S Kuruğoğlu, G Topuzlu Tekant
SB 9 Gastrostomi için farklı bir yöntem: laparoskopik perkütan gastrostomi
M Çelenk, BD Demirel, S Hancıoğlu, B Yağız, F Bernay
SB 10 İnfantil hipertrofik pilor stenozu etiyopatogenezinde fetus ve yenidoğanın maruz kaldığı çevresel faktörlerin araştırılması: sistematik derleme ve meta-analiz
Ö Boybeyi Türer, HT Çelik, UE Arslan, T Soyer, FC Tanyel, S Kıran
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-16:30 Konferans: Stefan Gfrörer
Management of Duodenal Atresia

Oturum Başkanı: Burak Tander
16:30-17:30 Serbest Bildiriler (GİS-2) (3+2 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Ahmet Kazez, Gül Doğan
SB 11 Duktus bağımlı konjenital kalp hastalığı olan yenidoğanlarda prostaglandin e1 tedavisinin pilor duvar kalınlığı üzerine etkisi
ÜA Tandırcıoğlu, HT Çelik, E Ayaz, HN Özcan, Ö Boybeyi Türer, T Soyer, Ş Yiğit, M Yurdakök
SB 12 Hirschsprung hastalığında segment uzunlukları ve nöral pleksus sinir çaplarının klinik bulgular ile ilişkisinin incelenmesi
R Özcan, A Karagöz, AE Hakalmaz, M Önenerk, N Çomunoğlu, G Topuzlu Tekant, Y Söylet
SB 13 Pediatrik peptik ülser perforasyonu tedavisinde laparoskopik ve açık cerrahinin karşılaştırılması: 5 yıllık deneyim
M Demir, N Yücel, A Ünal, A Yıldız, M Kaba, N Sever, ÇA Karadağ
SB 14 Koroziv özofagus darlığında uzun dönem dilatasyon tedavisi sonuçlarımız
D Gürel, A Yıldız, N Sever, M Demir, M Kaba, D Yiğit, Ş Yeşilkaya, ÇA Karadağ
SB 15 Masif bağırsak rezeksiyonu sonrası terminal ileumdaki ultrastrüktürel değişiklikler
A Bıyıklı, G Akkoyunlu, G Karagüzel, M Melikoğlu
SB 16 Akut karın ağrısı olan çocuklarda mıs-c'yi akut apandisitten ayırt eden faktörlerin belirlenmesi
MN Azılı, D Güney, Cİ Öztorun, A Ertürk, EE Erten, S Demir, A Ertoy, S Emeksiz, A Özkaya Parlakay, B Çelikel Acar, E Şenel
SB 17 Malrotasyon tanısında klinik ve radyolojik bulguların öngörülebilirliğinin değerlendirilmesi
Ö Boybeyi Türer, HN Özcan, UE Arslan, RB Erdoğan, T Soyer, M Haliloğlu, FC Tanyel
SB 18 Konjenital gastrik antral web tanılı sekiz hastanın tedavi süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi
S Ahmedova Yöntem, K Tutuş, S Türker Çolak, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
SB 19 Konjenital pilorik atrezi: Nadir anomalinin tek merkez deneyimi
M Demir, S Odabaşı, Ş Demirci, M Kaba, N Sever, A Yıldız, ÇA Karadağ
SB 20 Çocuklarda pilonidal sinüs tedavisinde karydakis flep onarımı
H Kahraman Esen
08:00-09:00 Video bildiriler oturumu (3+1 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Feryal Gün Soysal, Erman Dörterler
VS 1 Obstruktif koledok taşının laparoskopi ve koledokoskopi ile tedavisi
F Çelik, HM Ürekli, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
VS 2 Robotik Soave cuff eksizyonu ile transanal endorectal pull-through (TEP) sonrası obstrüksiyon tedavisi
E Divarcı, H Ulman, A Çelik, O Ergün, G Özok
VS 3 Pediatrik morbid obezite hastasında laparoskopik sleeve gastrektomi: Video sunumu
H Ulman, E Divarcı, S Özen, Ö Fırat, A Çelik, O Ergün, G Özok
VS 4 OHVİRA sendromunda, nadir bir durum; obstrükte hemivajene açılan, ektopik üreter olgusu
MÖ Özgür, ÇA Karadağ, N Sever, M Demir, M Kaba, G Karlı, A Yıldız
VS 5 Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi (TOETVA): Çocuk hastalar için izsiz tiroid cerrahisinde yeni bir teknik
E Divarcı, H Ulman, G Özok, S Özen, M Özdemir, Ö Makay
VS 6 Çocuklarda laparoskopik kolekistektomide kritik güvenli görünüm sağlanmasının başarısı
S Sözduyar, F Serttürk, M Bülbül, P Khalilova, E Ergün, U Ateş, G Göllü, M Bingöl Koloğlu
VS 7 Intrahepatik portal hipertansiyonlu hastada minimal invaziv tedavi: video sunu
P Yorulmaz, AE Hakalmaz, A Karagöz, Ş Emre
VS 8 Hirschsprung hastalığında robotik Swenson pull-through
E Divarcı, D Avcı, H Ulman, A Çelik, MO Ergün, G Özok
VS 9 Korkulu rüya, iç delik ağzı kapalı… Çocuklarda laparoskopik femoral herni onarımı
G Şakul, A Çelik
VS 10 16 yaş adolesan hastada Robotik yöntemle total splenik kist eksizyonu
E Divarcı, J Naghiyev, A Çelik, MO Ergün, G Özok
VS 11 Canlıdan Karaciğer Nakli Sonrası Gelişen kazanılmış Diafragma hernisinin torakoskopik onarımı:Video Sunumu
F Serttürk, A Gurbanov, E Evin, EO Kırımker, D Balcı, M Bingöl Koloğlu
09:00-10:00 İnteraktif Panel: Akut Dönem Yanık Yönetimi
Yönlendiriciler: Geylani Özok, Emrah Şenel, Ebru Abalı
10:00-10:30 Kahve Molası
10:30-11:00 Konferans: Ahmet Çelik
Nöroblastoma Protokolü Güncelleme
11:00-12:30 Serbest Bildiriler Sunumu Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Mustafa Melikoğlu, Emrah Aydın
12:30-14:00 Öğle Yemeği
Poster Yürüyüşü (P1-P10) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Hanifi Okur, Yasemin Dere Günal
P 1 Türkiyedeki çocuk cerrahlarının pilonidal sinüs hastalığına yaklaşımı: anket çalışması
A Gurbanov, E Ergün, G Göllü, U Ateş
P 2 Glans duplikasyonu: nadir bir olgu sunumu
B Bayrak, F Basar, E Özatman, B Erginel, F Gün Soysal, E Keskin
P 3 Hipospadias onarımı sonrası işemenin değerlendirilmesinde işeme videosunun önemi
SM Tilev Erzurum, A Celayir
P 4 Çocuklarda nadir bir akut karın nedeni: omentum torsiyonu
R Kar, Y Yılmaz, E Şenel
P 5 Nöroblastomda nadir bir komplikasyon: vinorelbine bağlı tedaviye dirençli ve mortal seyirli bir hemorajik sistit olgusu
S Ural, G Karagüzel, M Melikoğlu
P 6 Pediatrik trakeostomi: üçüncü basamak bir bakım merkezinde 3 yıllık deneyim
F Çelik, E Özçakır, Ş Eminoglu, M Kaya
P 7 Çocuklarda kasık fıtığı cerrahisinde laparoskopik yardımlı PIRS tekniği
T Yüksel, MO Ergün, A Çelik, E Divarcı, G Özok, ÜZ Dökümcü, HA Erdener
P 8 COVID-19 pandemisinin çocukluk çağı apandisit olgularının tanı ve tedavi sürecine olan etkilerinin değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
S Sağ, K Maşrabacı, E Karadeniz, L Elemen
P 9 Çocuklarda apendisit tanısında lenfosit monosit oranı değerinin rolü
K Bahadır, E Ergün, P Khalilova, G Göllü, M Bingöl-Koloğlu, A Yağmurlu, M Çakmak, U Ateş
P 10 Apandisit ‘eve sığar’ mı? Pediatrik apandisit hastalarının COVİD-19 pandemisi dönemi ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması
M Demir, A Ünal, N Yücel, A Yıldız, ÇA Karadağ, M Kaba, N Sever, Aİ Dokucu
Poster Yürüyüşü (P11-P20) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Mete Kaya, Dilek Berat Demirel
P 11 Covid-19 salgını sırasında akut karın tanısı için çekilen bilgisayarlı tomografi oranında artış mı oldu?
N Gürbüz Sarıkaş, SE Söğüt, O Varlıklı, Nİ Öztürk
P 12 Çocuklarda perianal fistül
AN Abay, Ö Çağlar, Ö Balcı, E Doğan, İ Karaman, A Karaman
P 13 Anorektal malformasyonlar: 20 yıllık deneyim
F Çelik, S Özkaya, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
P 14 Karın ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalardan akut apandisit tanısı alanların değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerin analitik incelemesi
YD Bilgili, D Tatlı Uçarcı, BH Güvenç
P 15 İnvajinasyon: 10 yıllık tek merkez deneyimi
S Tural Bozoğlu, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
P 16 Sıçanlarda deneysel intestinal iskemi/reperfüzyon hasarında likopenin etkileri
Y Dere Günal, Ü Kısa, S Demir, P Atasoy
P 17 Asidik kanın bağırsaklar üzerindeki yıkıcı etkileri: deneysel çalışma
Ö Çağlar, E Karadeniz, B Fırıncı, ME Aydın, O Ceylan, MD Aydın, M Kantarcı
P 18 Rastlantısal saptanan inguinal herni: Onaralım mı? Bekleyelim mi?
YA Kara, B Yağız, A Karaman, Ö Balcı, İF Özgüner, İ Karaman
P 19 Covid-19 pandemisinin ilk yılında çocuklarda komplike apandisit sıklığı değişti mi?
T Öztaş, S Bilici
P 20 Hakkari ili 4-12 yaş arası okul çocuklarında genital anomali oranları
EE Erten
Poster Yürüyüşü (P21-P30) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Murat Mutuş, Alev Süzen
P 21 Uzun aralıklı özefagus atrezisinde internal traksiyon deneyimimiz: ilk üç hasta
B Dağdemir, BD Demirel, S Hancıoğlu, B Yağız
P 22 Somali de necrotizan fasiit gerçeği
A Küçük, AM Abdi, SS Mohamed, AY Ali
P 23 Korozif madde alan çocukların tanı ve tedavisinde üst gastrointestinal sistem endoskopisi ile klinik gözlemin tedavi süreci, yatış süresi ve hasta prognozu üzerine etkilerinin araştırılması
YA Kara, E Ergün, İF Özgüner
P 24 Çocuklarda lenfatik malformasyonlar: 10 yıllık deneyim
M Demir, ES Keçik, N Sever, M Kaba, İ Far, A Yıldız, ÇA Karadağ
P 25 Bir çocuk hastanesinde günübirlik cerrahi taburcu olma kriterleri
F Mehmetoğlu
P 26 Lenfanjiom tedavisinde kist aspirasyon ve kist içi bleomisin enjeksiyonunun etkinliği
C Gül, G Kadakal, OD Ayvaz, A Celayir
P 27 Retroperitoneal ekstra-osseoz ewewing Sarkomu olgusunda, lokal ileri evre tümörün sağ nefrektomi, inferior vena cava rezeksiyonu ve replasmanı, atriyumdan tümör uzantısının çıkarılması ile eksizyonu
F Serttürk, E Ergün, E Evin, A Jaferov, S Durdu, G Kaygusuz, C Ören, S Fitöz, T Kendirli, M Bingöl Koloğlu
P 28 Fetal over kistlerinin ilerleyen anne yaşı ve gravida ile ilişkisi olabilir mi?
Ş Çaman, S Cansaran, C Gül, OD Ayvaz, A Celayir
P 29 Eklem hipermobilitesi olan olgularda inguinal herni sıklığı artmış mıdır?
S Sağ, M Kalyoncu
P 30 Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında yabancı cisim maruziyetlerinin karşılaştırılması: Türk kız çocukları daha yatkın mı?
E Aydın, D Azzolina, S Baldas, MA French, D Gregori, G Lorenzoni
Poster Yürüyüşü (P31-P40) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları:Tamer Sekmenli, Gözde Şakul
P 31 Çocuklarda nadir görülen bir boyun kitlesi: sporadik karotis cismi (glomus karotikum) tümörü
G Karagüzel, M Bilen, M Melikoğlu
P 32 Nadir görülen izole gastrik duplikasyon kistinin laparoskopik yöntemle çıkarılması
M Erman, A Çelik
P 33 Soliter mesane polipi ve alt üriner traktus disfonksiyonu birlikteliği: Olgu sunumu
M Bilen, M Uçar, G Karagüzel
P 34 COVID-19 aktif hastalık süresinde ve çocukluk çağı multi-sistemik inflamatuvar sendrom sırasında akut batın olgularının yönetimi
Ö Boybeyi Türer, Y Özsürekçi, S Lacinel Gurlevik, P Derin Orgar, T Soyer, FC Tanyel
P 35 Çocukluk çağı midgut volvulusları: 10 yıllık deneyim
N Gülçin, G Erkoç, D Uğurlu, M Çağlar Oskaylı, Ç Ulukaya Durakbaşa
P 36 Hirschsprung hastalığında cerrahi tedavi sonuçlarımız
F Çelik, M Dede, HM Ürekli, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
P 37 Pediatrik komplike sakrokoksigeal pilonidal sinüs hastalığında uzun dönem sonuçlar ve komplikasyonlar: Tek cerrah deneyimi
Ş Çaman, B Erdeve, S Cansaran, A Celayir
P 38 Dirençli konjenital şilotoraks: olgu sunumu ve literatür tartışması
M Mert, MO Öztan, D Engür, G Köylüoğlu
P 39 Çocuklarda çoklu mıknatıs yutulması: tek merkez deneyimi
M Çağlar Oskaylı, S Aydöner, A Asadzade, HM Mutuş, Ç Ulukaya Durakbaşa
P 40 Üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinde 8 yıllık invaginasyon deneyimi
Mİ Yetiş, M Göksu, HÖ Apaydın, MG Öztürk, MS Albayrak, M Abeş
Poster Yürüyüşü (P41-P48) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Murat Yiğiter, Önder Özden
P 41 Cerrahi uygulanan nekrotizan enterokolit ve medikal tedavi sonrası striktür gelişen hastaların geriye dönük incelemesi
HS Yalçın Cömert, G Şalcı, Ş Kader, ÜT Öztürk, S Görmüş, İ Eyüboğlu, S İkinci Turhan, M İmamoğlu, H Sarıhan
P 42 Konjenital diyafram hernisinde akut batın
J Naghiyev, E Divarcı, A Çelik, MO Ergün, G Özok
P 43 Superior sternal kleftte primer onarım: olgu sunumu
P Yorulmaz, ZM Gökbuget, S Kuruğoğlu, F öztunç, R Özcan
P 44 Nörojenik tümörde spinal kord basısı: acil cerrahi girişim her zaman gerekli mi?
R Özcan, A Karagöz, S Ocak, R Kemerdere, N Çomunoğlu, S Kuruğoğlu, G Topuzlu Tekant
P 45 Yenidoğan preterm bebekte bilateral renal fungus topunun eksternal nefrostomi ile tedavisi: Olgu sunumu
G Karlı, MÖ ÖZGÜR, M Demir, Hİ ADA, S USLU, K Horasanlı, N Dalgıç, A Bülbül, ÇA Karadağ
P 46 Wolman hastalığında akut karın tablosu üzerine bir deneyim
D Gökçe, N Emaratpardaz, S Yonat, AN Altun, YH Çavuşoğlu
P 47 Intraabdominal desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör; olgu sunumu
E Cesur, Ö Çağlar, B Fırıncı, SH Bölükbaşı, M Yiğiter, AB Salman
P 48 Sünnette korkulan komplikasyon
A Karadağ, K Tutuş
13:30-14:00 Satellit oturum: Özlem Boybeyi Türer
Covid Pandemisinde Bronkoskopi Uygulamalarında Neler Değişti
14:00-14:30 Konferans: Erbuğ Keskin
Vezikoüreteral Reflüde Güncelleme
14:30-15:30 Pediatrik Üroloji Serbest Bildiriler (3+2 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Tuğrul Tiryaki, Ali Erdal Karakaya
SB 21 Üreteropelvik bileşke darlığı ile sex hormon reseptörleri dağılımı arasındaki ilişki
B Arı, A Celayir, S Moralıoğlu, H Çetiner, S Celayir
SB 22 Vertikal plikasyon: Penoskrotal hipospadiaslarda üretral plak transeksiyon ihtiyacını azaltan bir penil eğrilik düzeltme tekniği
SC Karakuş, A Süzen
SB 23 Çocuklarda vezikoüreteral reflü tanı ve takibinde biyobelirteçlerin rolü
R Sadigov, N Sever, D Yiğit, M Demir, M Kaba, A Yıldız, A Ünal, S Odabaşı, ÇA Karadağ, Aİ Dokucu
SB 24 Deneysel testiküler atrofide orşiektomi ve steroidin fertiliteye etkileri: Deneysel çalışma
M Yurtçu, S Kozacıoğlu, R Kocabaş
SB 25 Üreteral stentlerin mesane içi pozisyonlarının alt üriner sistem fonksiyonları üzerine etkisi
C İsbir, İ KILLI, Ş Çolak, H Taşkınlar, A Delibaş, A Naycı
SB 26 Adolesanlarda açık ve laparoskopik varikoselektomi sonuçlarının karşılaştırılması
N Kuas, E Ergün, M Bülbül, G Göllü, M Çakmak, M Bingöl Koloğlu, A Yağmurlu, U Ateş
SB 27 Çocukluk çağında zorunlu labioplastiler
V Avci, ÖF Koçak, L Soysal
SB 28 Primer obstrüktif megaüreterde cerrahi: 10 yıllık klinik deneyim
G Karlı, N Sever, M Demir, M Kaba, A Yıldız, K Horasanlı, ES Keçik, ÇA Karadağ
SB 29 İnmemiş testisli Türk çocuklarında AXIN1 gen polimorfizmlerinin araştırılması: Pilot çalışma
G Doğan, A Yılmaz, H İpek, M Metin, HN Peltek Kendirci, ÇE Afşarlar
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-16:30 Konferans: Oliver Münsterer
Uzun Aralıklı Özofagus Atrezisi Yönetimi

Oturum Başkanı: Arzu Şencan
16:30-17:30 Olgu Sunumu Bildirileri (2+2 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Oğuz Ateş, Onur Öztan
OS 1 Metastatik torakal rabdomyosarkomda sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal ve intratorasik kemoterapi uygulaması: olgu sunumu
R Özcan, A Karagöz, S Bağhaki, S Ocak, P Kendigelen, Ş Emre
OS 2 Peutz-Jeghers sendromlu olguda polip lokalizasyonunun tespitinde etkin bir yöntem: endomarkır ile işaretleme
E Aydın, O Ulusoy, O Ateş, G Şeker, M Akarsu, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
OS 3 Kısa barsak sendromlu hastada hayat kurtaran vaskuler girişim; perkutan transhepatik hepatik ven kanulasyonu ile port kateter yerleştirilmesi
G Şakul, H Bozkaya, M Karakoyun, F Çetin, A Çelik
OS 4 Üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı teknolojileri ile kişiye özgü vajinal aplikatör dizaynı
ÖB Yücel, A Tekin, M Köylü, M Delikaya, S Kamer, Y Anacak, İ Ulman
OS 5 Hirschsprung nedeniyle total kolektomili ve inkontinan çocuk hastada Barnett kontinan ileostomi
MS Arda, T Abbasov, H İlhan
OS 6 Yapışık ikizlerde cerrahi ayrılma sonrası gelişen flep infeksiyonunda vakum yardımlı kapama
O Ferzeliyev, A Küçükgüven, F Üzümcügil, H Uzun, Ö Boybeyi, B Bilginer, FC Tanyel, T Soyer
OS 7 Konjenital H-tipi rektovajinal fistüllü bir hastada cerrahi tedavi
D Uğurlu, A Pirim, S Aydöner, N Gülçin, M Çağlar Oskaylı, Ç Ulukaya Durakbaşa
OS 8 Atipik pnömotoraksın ardında DICER-1 mutasyonu olabilir: Olgu sunumu
Ş Demirci, ÇA Karadağ, N Sever, M Kaba, M Demir, A Yıldız
OS 9 Kluth Tip IV1a membranöz özefagiyal atrezi: izole atrezi olarak yanlış teşhis edilen nadir anomali
Ö Boybeyi Türer, İ İyigün, M Çagan, HT Çelik, Ö Özyüncü, T Soyer
OS 10 Canlı vericiden karaciğer nakli yapılan çocuk hastada gelişen safra yolu anastamoz darlığın perkütan ve endoskopik yaklaşımların kombinasyonu ile tedavisi
A Gurbanov, A Jaferov, EO Kırımker, Z Kuloğlu, M Özdemir, B Ödemiş, M Bingöl Koloğlu, K Karayalçın, D Balcı
OS 11 Fallot Tetralojisi gölgesinde geciken tanı: izole TÖF cerrahi yönetimi
D Gürel, M Demir, E Sehoviç Keçik, AC Bakır, ÇA Karadağ
OS 12 Çocukluk çağında nadir bir olgu: izole brakiosefalik ven anevrizması ve mediastinal kistik higroma birlikteliği
C Kural, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
OS 13 Karaciğerin kese içerisinde yer aldığı omfalosellerde geç dönem komplikasyon; segmenter torsiyon
G Şakul, M Erman, H Alper, O Ergün
OS 14 Karaciğerin embryonel sarkomu
Ş Emre, A Karagöz, AE Hakalmaz, S Ocak, N Kepil, S Kuruğoğlu, OF Şenyüz
OS 15 Laparoskopik kolesistektomi ameliyatında sağ hepatik arter yaralanması olan 6 yaş kız hasta
Z Akış Yıldız, ŞM Su, Z İlçe
08:00-09:00 Video bildiriler oturumu (3+1 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Abdülkerim Temiz, Gül Şalcı
VS 12 Yabancı cisim yutma sonrasında saptanan duedonal web’de; Endoskopi destekli laparoskopik duedonotomi, duodenal-web eksizyonu ve heineke-mikulicz duodenoplasti
MS Arda, EB Karkın, Y Aydemir, H İlhan
VS 13 Tekrarlayan bronkojenik kistin eksizyonu sırasında gelişen trakea perforasyonunun torakoskopik onarımı
B Dağdemir, T Pamuk, S Hancıoğlu, BD Demirel, E Arıtürk
VS 14 Çocukta pilorik duplikasyon kistinin laparoskopik eksizyonu
ST Okay, M Kaya
VS 15 Torakoskopik özefagus atrezisi onarımı
E Özçakır, M Kaya
VS 16 MSUD hastalığı nedeniyle pankreas psödokisti gelişen hastada laparoskopik kistogastrostomi
F Serttürk, A Gurbanov, P Khalilova, İS Köksaldı, E Ergün, G Göllü, M Bingöl Koloğlu
VS 17 Diyafram evantrasyonunda endostapler ile torakoskopik plikasyon
B Dağdemir, T Pamuk, S Hancıoğlu, BD Demirel, E Arıtürk
VS 18 Nörolojik sorunu olan çocuk hastada laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ve gastrostomi sonrası uzun dönemde gelişen hiyatal herninin hiatusun yama ile güçlendirilerek laparoskopik onarımı
A Gurbanova, K Gücenmez, P Khalilova, E Ergün, M Bingöl Koloğlu
VS 19 Doğumsal stenoz mu yoksa geç gelişen hipertrofik pilor stenozu mu?
MS Arda, B Tekkanat, Ç Öztunalı, Z Barış, H İlhan
VS 20 Şüpheli malrotasyon ve volvulus düşünülen yenidoğanın tanı ve tedavisinde laparoskopik Ladd prosedürü: Video sunumu
M Erman, E Divarcı, O Ergün, A Çelik, G Özok
VS 21 Hirschsprung hastalığı olan çocukta minimal invaziv yinelenen cerrahi: Laparoskopik yardımlı Duhamel
E Özçakır, M Kaya
VS 22 Travmatik diyafram rüptürünün VATS ile onarımı
E Özçakır, H Özcan, M Kaya
09:00-09:30 Panel: Nutrisyon Oturumu
Cerrahi öncesi nütrisyonun değerlendirilmesi ve malnütrisyonun cerrahi sonuçlara etkisi: Tutku Soyer
Çocuk Cerrahisi ve kronik nörolojik hastalığı olan çocuğun nutrisyonu:Çiğdem Ulukaya Durakbaşa
09:30-10:00 Panel: Özofagus replasmanında mide mi? Kolon mu?
Gonca Topuzlu Tekant: Kolon
Coşkun Özcan: Mide
10:00-10:30 Kahve molası
10:30-11:30 Anorektal malformasyonlu hastalarda transizyon ile ilişkili sorunlar
(Hemşirelik Kongresi ile ortak oturum)

Hasta 1
Hasta 2
Meltem Polat
Şaduman Dinçer
Emrah Şenel
Emre Divarcı
11:30-12:30 Serbest Bildiriler (Yenidoğan) (3+2 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Cem Boneval, Surhan Arda
SB 30 Doğumsal diyafragma hernili sıçan fetüslerinde akciğer damarlanmasının karakterizasyonu
E Aydın, F Durmuş, N Torlak, M Oria, B Aslanyürek, N Güler Beyazıt, E Öztürk Işık, JL Peiro
SB 31 Farede geri dönüşümlü fetal trakeal oklüzyon: Yeni bir transuterin yöntem
N Torlak, A Yıldırım, EG Bozkurt, E Aydın
SB 32 Neonatal sürrenal kitlelerin yönetimi: Tek merkez deneyimi
OD Ayvaz, S Cansaran, C Gül, A Celayir
SB 33 Düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerde konjenital anomalili bebeklerin yönetimi ve sonuçlarının çok merkezli uluslararası prospektif bir kohort çalışması ile değerlendirilmesi
E Aydın, AO Ademuyiwa, E Ameh, J Davies, K Lakhoo, D Poenaru, N Ade-Ajayi, N Sevdalis, A Leather, N Wright, GP Research Collaboration
SB 34 Farede fetal trakeal oklüzyonun akciğer bazal hücrelerine etki mekanizması
E Aydın, V Serapiglia, C Stephens, N Cabannas, R Joshi, JL Peiro, M Marotta, BM Varisco
SB 35 Nekrotizan enterokolit modeli oluşturulan yenidoğan sıçanlarda etil piruvat uygulamasının intestinal mukozal hasar üzerindeki etkisi
TM Orbay, A Celayir, H Yavuz
SB 36 İzole özofagus atrezisi olgularının özofagastomisiz takibi ve sonuçlar
Ö barutçu, MÖ Kuzdan, B Karaaslan
SB 37 Multidisipliner perinatoloji konseyinde değerlendirilen çocuk cerrahisini ilgilendiren hastaların analizi
M Çelenk, BD Demirel, Ü Abur, ÖS Akar, MA Akın, E Altundağ, Ü Bıçakcı, M Ceyhan Bilgici, H Çelik, Ç Doğan, S Hancıoğlu, M Tosun, B Yağız, A Yılmaz, C Seren
SB 38 Torakoskopik ve Açık Trakeaözofageal Fistül ve Özofagus Atrezi Onarımının Sonuçlarının Karşılaştırılması
E Ergün, S Sözduyar, U Ateş, A Gurbanova, ÖS Can, G Göllü, M Bingöl Koloğlu, M Çakmak, A Yağmurlu
SB 39 Sakrokoksigeal teratomlu yenidoğanlarda postnatal prognozun öngörülmesi
B Arı, A Celayir
12:30-14:00 Öğle Yemeği
Poster Yürüyüşü (P49-P57) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Ahmet Atıcı, Hatice Sonay Yalçın Cömert
P 49 Pilonidal sinüsün güncel tedavisi
L Elemen, S Sağ, K Maşrabacı, E Karadeniz, Y Sönmez
P 50 Doğumsal diyafragma hernisi ne zaman ölümcül?
E Aydın, N Torlak, B Haberman, F Lim
P 51 Sakrokoksigeal ekstraspinal miksopapiller ependimom: olgu sunumu
N Gülçin, S Aydöner, G Erkoç, SŞ Özkanlı, E Uzun, Ç Ulukaya Durakbaşa
P 52 Çocukluk çağında primer adrenal teratom
F Ersoy, E Uzun, G Erkoç, B Aksu, H Şeneldir, SG Bozbeyoğlu, Ç Ulukaya Durakbaşa
P 53 ALL ve Nörofibromatozis Tip 1’e eşlik eden Glioblastom Tanısı ile Takipli Hastada İntestinal Obstruksiyona Neden Olan Bir İleal Adenokarsinom Olgusu
G Bayramov, ŞS Kılıç, Ö Özden, R Tuncer
P 54 Sindirim sistemi duplikasyonları: 16 yıllık deneyim
M Çağlar Oskaylı, F Ersoy, N Gülçin, A Pirim, ŞK Özel, Ş Özkanlı, Ç Ulukaya Durakbaşa
P 55 Over torsiyonunu taklit eden kolorektal taşlı yüzük hücreli adenokarsinom: olgu sunumu
C Hamzaoğlu, ÇA Karadağ, N Sever, M Kaba, M Demir, A Yıldız
P 56 Nadir bir akut batın nedeni: Apendiks tüberkülozu
E Özçakır, AA Güneş, M Kaya
P 57 Dev omfaloselli bir olguda aşamalı onarım
MC Çobaner, L Duman, G Sandal, Y Kart
Poster Yürüyüşü (P58-P67) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Veli Avcı, Oktay Ulusoy
P 58 Gerçekten Spigelian fıtık mı?
M Çelenk, BD Demirel, B Özbulut, S Hancıoğlu, B Yağız, F Bernay
P 59 Sol sürrenal kitleyi taklit eden intra diyafragmatik konjenital pulmoner sekestrasyon
S Ahmedova Yöntem, K Tutuş, S Türker Çolak, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
P 60 Sol adrenal nöroblastomun laparoskopik eksizyonu
B Tander, F Demir, S Aksöyek, C Canpolat
P 61 Komplike pilonidal sinus eksizyon materyalleri histopatolojik olarak değerlendirilmeli mi?
Ş Çaman, S Cansaran, A Celayir, EI Kaygusuz
P 62 Tip 1 dev Meckel divertikülü: nadir bir akut batın nedeni
S Hancıoğlu, M Çelenk, B Dağdemir, T Pamuk
P 63 Nadir bir pankreas tümörü solid psödopapiller neoplazm; olgu sunumu
SH Bölükbaşı, Ö Çağlar, B Fırıncı, E Cesur, M Yiğiter, AB Salman
P 64 Çocukluk çağı dev solid tümörlerde operasyon öncesi anjioembolizasyonun yeri
S Türker Çolak, K Tutuş, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
P 65 Duodenal duplikasyon kist eksizyonuna sekonder duodenojejunal invajinasyon
L Soysal, V Avci, K Ayengin, C Etgül
P 66 Eş zamanlı laparoskopik parsiyel nefrektomi ve açık üreterosel eksizyonu+üreteroneosistostomi ile tedavi edilen bir çift toplayıcı sistem olgusu
S Arabul, G Karagüzel
P 67 Parsiyel intestinal obstrüksiyon yapan NTRK rearrangementli infantil gastrointestinal mezentimal tümör
K Maşrabacı, S Sağ, B Güzel, N Çomunoğlu, B Aysim Öz, F Yılmaz, E Karadeniz, L Elemen
Poster Yürüyüşü (P68-P77) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Rahşan Özcan, Hakan Kocaman
P 68 Olgu sunumu: izole ekstraperitoneal mesane perforasyonu olan olgu
Ü Çeltik, Y Dadalı
P 69 COVID-19 pandemisinde çocuklarda elektif cerrahi işlemler ertelenebilir mi? Ne zamana kadar? Preoperatif dönemde PCR gerekli midir?
EE Erten, Cİ Öztorun, A Ertürk, S Demir, D Güney, Gİ Bayhan, SA Bostancı, H Doruk, G Keskin, S Müftüoğulları, MN Azılı, E Şenel
P 70 Covid 19 pandemi kapanma döneminde çocuk cerrahisi hasta ve ebeveynlerinin davranışsal özellikleri ve tedavi planlaması
OD Ayvaz, A Celayir, E Pehlivan
P 71 Somali’de gastrointestinal atrezili hastalarda klinik deneyimimiz
A Küçük, SS Mohamed, AM Abdi, AY Ali, MK Adam, UE Akbulut
P 72 Çocuklarda travmatik testis rüptürü: iki olgunun sunumu
YA Kara, M Duman Küçükkuray, Ö Balcı, AN Abay, S Kaynak Şahap, İ Karaman, A Karaman
P 73 Ösefagus yabancı cisimlerine tedavi yaklaşımları
M Çağlar Oskaylı, N Gülçin, F Ersoy, A Pirim, Ç Ulukaya Durakbaşa
P 74 Purpura fulminans: pediatrik yanık merkezinde iki olgu
Cİ Öztorun, EE Erten, D Erdoğan, E Şenel
P 75 Deriden köken alan nadir mezenkimal kondrosarkom olgusu
C Etgül, L Soysal, K Ayengin, V Avci
P 76 Çocuklarda tırnak batmalarında klasik cerrahi tedavi ile tırnak aparatı kullanımının karşılaştırılması
SE Söğüt, O Varlıklı, NG Sarıkaş
P 77 Covid-19 salgını sırasında bir pediatrik yanık merkezinin yönetimi
A Ertürk, S Demir, Cİ Öztorun, EE Erten, D Güney, SA Bostancı, VS Şahin, AG Kiriş, HK Bay, tb demirdağ, G Keskin, MN Azılı, E Şenel
Poster Yürüyüşü (P78-P86) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Bahattin Aydoğdu, Gonca Gerçel
P 78 Operasyonu tamamlanmış Anorektal malformasyonlu hastaların gaita kontinansının değerlendirilmesi:13 yıllık analiz
B Fırıncı, AB Salman
P 79 Hirschsprung hastalığında diversiyon koliti
ÇA Karadağ, N Urgancı, D Güller, S Odabaşı, M Demir, N Sever
P 80 Tanıda gecikme yaşanan Peutz Jeghers Sendrom’lu bir olgu sunumu
F Ersoy, G Erkoç, HM Mutuş, E Uzun, B Aksu, H Şeneldir, Ç Ulukaya Durakbaşa
P 81 Ayırıcı tanıda bilateral servikal kistik lenfanjioma ve bilateral plunging ranula ikilemi: ya da her ikisi birlikte mi?
MH Çakmak, C Gül, A Celayir, AŞ Yılmaz
P 82 Pediatrik hastalarda özofagus polipleri: tek merkez deneyimleri
ÜT Öztürk, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
P 83 Çocukluk Çağı Pankreas Travması Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Ü Çeltik
P 84 İnvaginasyon tedavi algoritmasının yeniden değerlendirilmesi
S Hasan, MO Ergün, G Özok, E Divarcı, A Çelik
P 85 Dev juvenil fibroadenom: Olgu sunumu
S İspir Karalar, M Duman Küçükkuray, YA Kara, E Ergün, A Karaman, İ Karaman, İF Özgüner
P 86 Çocuklarda mide perforasyonu deneyimlerimiz
E Cesur, Ö Çağlar, B Fırıncı, M Yiğiter
Poster Yürüyüşü (P87-P96) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Çetin Ali Karadağ, Dilan Altıntaş Ural
P 87 Yenidoğan hidroüreteronefrozunda dikkat: üreterovezikal bileşke darlığı, üreterovezikal bileşke darlığı, üreterosel, posterior üretral valv ya da hepsi birlikte mi
SM Tilev Erzurum, OD Ayvaz, C Gül, A Celayir
P 88 Çocuklarda mide perforasyonları
O Varlıklı, SE Söğüt, NG Sarıkaş, Nİ Öztürk, YA Baltrak
P 89 Teratomların retrospektif değerlendirmesi
B Arı, A Celayir
P 90 Çocuklarda intestinal obstruksiyonun nadir bir nedeni olarak kolon adenokarsinomu
N Mustafayeva, F Basar, FA Canbaz, B Erginel, FG Soysal, E Keskin
P 91 Çift taraflı overyan tip epitelial testis tümöründe testis koruyucu cerrahi: olgu sunumu
E Nurullayev, B Karakaya, N Emiralioğlu, HN Özcan, Ö Boybeyi Türer, D Orhan, B Yalçın, T Soyer
P 92 Apendektomi sonrası nadir bir komplikasyon: güdük apandisit
N Mustafayeva, FA Canbaz, B Erginel, FG Soysal, E Keskin
P 93 Laparoskopik Wilms Tümörü eksizyonu: Tek vakalık case
M Demir, R Sadıkov, Ş Demirci, ÇA Karadağ, M Kaba, N Sever, A Yıldız
P 94 Çocuklarda akut batın nedeni olarak ovaryan patolojiler
HÖ Apaydın, M Göksu, Mİ Yetiş, MG Öztürk, MS Albayrak, M Abeş
P 95 Alışılmadık nadir bir prezentasyon: sol taraf gastroşizis
T Erdem Şit, OD Ayvaz, A Celayir
P 96 Subaraknoid kanama sonrası vago-sempatik dengesizliğe bağlı tiroidit: ön çalışma
Ö Çağlar, E Karadeniz, İ Ateş, S Akalp Özmen, MD Aydın
14:00-14:30 Tarihçe Oturumu:
Türkiye'de Çocuk Cerrahisi Eğitim Kurumları'nda gerçekleştirilen UEMS Eşyetkilendirme ziyaretleri sürecinin gelişimi, sonuçları ve yakın tarihçesi; Gonca T Tekant
Çocuk ve erişkin sağlığına büyük katkıları olan ve yurdumuzda da önemli sağlık projelerine katkısı olan bir bilim insanı: Louis Pasteur; S.N. Cenk Büyükünal
14:30-15:00 S.N.Cenk Büyükünal’a Onursal Üyelik Verilmesi Töreni
15:00-16:00 Panel: Yara Bakımı (Hemşirelik Kongresi ile ortak oturum)
Yaranın yönetimi ve tedavide doğrular. Hakan Uncu
Hangi yarada hangi ürünleri kullanmalıyız? Tuğbay Tuğ
Negatif basınçlı yara tedavileri. Tahir Özer
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-17:30 Serbest Bildiriler (Genel) (3+2dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Mesut Yazıcı, İncinur Genişol
SB 40 Türkiye’de Çalışan Çocuk Cerrahlarının Obstetrik Dışı Cerrahi Endikasyonu Olan 13-18 Yaş Adolesan Gebe ve Adolesan Annelerin Cerrahi Yönetimi Hakkındaki Görüşleri?
A Atıcı, ME Çelikkaya
SB 41 Türkiye’de kostik madde alımına yaklaşım: Anket çalışması
S Sözduyar, E Ergün, G Göllü, M Çakmak, U Ateş
SB 42 Adneksiyel kistik kitlelerde operasyon kararının verilmesinde ultrasonografi yeterince etkin mi?
Hİ Tanrıverdi, F Beci, İB Usta, C Günşar, A Şencan, A Genç, C Taneli, Ö Yılmaz
SB 43 Görsel Bilgi Teknolojisi Kullanımının Altı Yaşından Küçük Çocukların Annelerinde Gelişen Perioperatif Anksiyete Üzerine Etkisi
SÖ Orhan, Y Karaarslan, N Akman, Z İşler, E Duman, K Uzun, YD Bilgili, D Tatlı Uçarcı, N Güvenç, BH Güvenç
SB 44 Perfore apandisit ve Crohn hastalığı birlikteliğinde sürecin yönetimi
B Karaaslan, MÖ Kuzdan, E Karakaş
SB 45 Çocuklarda paratiroidektomi; sonuçlarımız ve dikkat edilmesi gerekli noktalar
K Tutuş, S Türker Çolak, ŞS Kılıç, Ö Özden, M Alkan, R Tuncer
SB 46 Çocukluk çağı over kist ve kitlelerinde over koruyucu cerrahi
A Bilen, M Aydınöz, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
SB 47 Çocukluk Çağı Kist Hidatik Hastalığında Tedavi Modalitelerinin İncelenmesi Ve Nükse Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
E Yaşa, ÇA Karadağ, M Demir, M Kaba, N Sever, A Yıldız
SB 48 Palpe edilemeyen testislerde yaklaşımlarımızdaki değişim ve ultrasonun yeri
A Yıldız, A Ünal, M Demir, N Sever, M Kaba, ÇA Karadağ
SB 49 Trakeotomi endikasyonları ve zamanlamasında güncel durum
Hİ Tanrıverdi, İB Usta, F Beci, N Zengin, S Tanrıverdi, Ö Yılmaz
17:30-18:30 Asistan kurulu toplantısı
08:00-09:00 Serbest Bildiriler (Toraks) (3+2 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Zafer Dökümcü, Caner İşbir
SB 50 Primer sponton pnömotorakslı çocukların yoğunlaştırılmış nefes havasında miRNA-24 ve miRNA- 21 ekspresyonu ve matriks metalloproteinaz-7 düzeylerinin incelenmesi
T Soyer, E Birben, SM Akıncı, G Göllü Bahadır, Ö Boybeyi, Ö Soyer, AM Çakmak, B Şekerel, FC Tanyel
SB 51 Özofagus atrezili hastalarda replasman ameliyatı öncesi immün yetmezlik sıklığı
H Ulman, A Peker Aygün, D Çağlar, Z Dökümcü, A Erdener, N Kütükçüler, C Özcan
SB 52 Özofagus atrezisinde torakotomi ile ve torakospik primer onarımın uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Ö Kılıç, ÜZ Dökümcü, C Özcan, HA Erdener
SB 53 Çocuklarda karaciğer nakli sonrası gelişen diyafram hernileri
J Naghiyev, ÜZ Dökümcü, C Özcan, HA Erdener, MO Ergün
SB 54 FGF içeren biyoaktif çift katmanlı yama ile özofagus onarımını geliştirme
Ö Cesur, TE Tanır, P Celepli, F Özarslan, S Hücümenoğlu, A Karaibrahimoğlu, N Hasırcı
SB 55 Konjenital diyafram hernisi onarımı sonrası gelişen şilotorakslarda yönetim
C İsbir, İ KILLI, L Taşan, H Taşkınlar, Y Çelik, A Naycı
SB 56 Morgagni hernisi tedavisinde minimal invaziv bir teknik: Optik forseps yardımıyla tek port laparoskopik perkütan onarım
Cİ Öztorun, D Güney, H Doruk, T Örnek Demir, S Demir, A Ertürk, EE Erten, MN Azılı, E Şenel
SB 57 Toraks travmasında eşlik eden diğer sistem yaralanmaları mortalite ve morbiditeyi önemli ölçüde etkilemektedir
Ç Kefeli, C Ayaslan, O Ulusoy, OZ Karakuş, O Ateş, G Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
SB 58 Trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu şüphesi olan çocuklarda direkt akciğer radyografilerinin tanısal katkısı
S Aydöner, M Tarhan, G Akyol, B Atalay, M Çağlar Oskaylı, Ç Ulukaya Durakbaşa
SB 59 Diyafragma defektlerinde minimal invaziv yaklaşım: Klinik deneyimlerimiz
ST Okay, F Çelik, H Özcan, M Kaya
09:00-10:00 Serbest Bildiriler (Onkolojik Cerrahi) (3+2 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Aydın Şencan, Kıvılcım Karadeniz Cerit
SB 60 Pediatrik papiller tiroid kanserinde BRAFV600E mutasyonu ve tümör alt tiplerinin klinik ve patolojik davranışa etkileri
E Divarcı, H Ulman, Y Ertan, O Ergün, G Özok, S Özen, E Ataseven, A Oral, A Çelik
SB 61 Karın içi yerleşimli nörojenik tümörlerde görüntülemeye dayalı risk faktörlerinin cerrahi sonuçlara etkisi
R Özcan, AE Hakalmaz, Ş Emre, S Ocak, AK Uçar, S Kuruğoğlu, G Topuzlu Tekant
SB 62 Akut karın ile takip edilen pediatrik hematoloji-onkoloji hastalarında apandisit-tifilit açısından ayırıcı tanı kriterlerinin belirlenmesi
S Sabuncu, OZ Karakuş, O Ulusoy, O Ateş, FG Hakgüder, M Olguner, FM Akgür
SB 63 Yüksek Risk Grubu Nöroblastom: 11 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
G Özdemir Kenar, G Karagüzel, S Ural, AÇ Sivrice, BC Boneval, E Güler, M Melikoğlu
SB 64 Çocuklarda IDRF (+) Torakal Nörojenik Tümörlerin Minimal İnvaziv Cerrahi Sonuçları
Z Dökümcü, M Karayazılı, G Koç, C Özcan, A Erdener
SB 65 Pediatrik Hepatosellüler Karsinoma Hastalarında Cerrahi Yaklaşım ve Uzun Dönem Sonuçları
M Karayazılı, Ü Çeltik, E Ataseven, D Nart, A Çelik, O Ergün
SB 66 Çocuk onkolojisinde kullanılan kalıcı tünelli Port ve Hickman kateterlerin komplikasyonlarının karşılaştırması
MS Arda, A Huseynov, ZC Özdemir, Ö Bör, H İlhan
SB 67 Sakrokoksigeal Bölgenin Germ Hücreli Neoplazmaları : Klinik Özellikleri, Sonuçları ve Tedavi Sonrası Rekürrens Analizi 18 Yıllık Tek Merkez Çalışması
S Hasan, G Şakul, A Çelik, O Ergün
SB 68 Sakrokoksigeal Teratomların Güncel Klinik/Cerrahi Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
M Bilen, G Karagüzel, A Keven, G Tüysüz Kintrup, BC Boneval, M Melikoğlu
SB 69 Çocukluk çağı over tümörleri
B Dağdemir, BD Demirel, S Hancıoğlu, B Yağız, Ü Bıçakcı, F Bernay, E Arıtürk
10:00-10:30 Kahve Molası
10:30-11:00 Konferans Hüseyin İlhan
Uzmanlık eğitiminin eğiticiler ve asistanlar açısından değerlendirilmesi
11:00-12:00 Serbest Bildiriler (Hepatobilier, yanık, travma) (3+2 dk) Bildirileri görmek için tıklayın
Oturum Başkanları: Recep Tuncer, Şenol Emre
SB 70 Sıçanlarda Safra Yolu Bağlanarak Oluşturulan Karaciğer Fibrozu Üzerine 5-Florourasil Tedavisinin Etkinliği
G Okay, L Duman, İM Çiriş, İ İlhan, H Mete Arıcan, A Karaibrahimoğlu
SB 71 Çocuklarda genişletilmiş sağ hepatektomi ve sol lob ve sol lateral sektör graftleri kullanılarak yapılan canlıdan karaciğer nakli sonrası gelişen edinsel sağ diyafragma hernisi
S Sözduyar, P Khalilova, K Gücenmez, A Gurbanov, R Jannatova, D Balcı, M Bingöl Koloğlu
SB 72 Safra kesesi taşı olan çocuklarda cerrahi tedavi endikasyonu ve laparoskopik kolesistektominin uzun dönem sonuçları
E Sehoviç Keçik, M Akın, N Sever, M Demir, M Kaba, A Ünal, A Yıldız, ÇA Karadağ
SB 73 Karaciğer kist hidatiğinde skolosidal madde kullanımı gerekli mi?
Ş Emre, AE Hakalmaz, P Yorulmaz, A Karagöz, S Kuruğoğlu, OF Şenyüz
SB 74 Koledok Hastalıkları: 10 yıllık Deneyim
F Çelik, S Gündoğdu, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
SB 75 Karaciğer kist hidatik tedavisinde medikal yaklaşım
V Avci, L Soysal
SB 76 Karaciğer Kist Hidatiği Tedavisinde 10 yıllık Deneyim
F Çelik, ŞN Kaya, HM Ürekli, A Parlak, İ Kırıştıoğlu
SB 77 Genital Yanıklar: Bir Pediatrik Yanık Merkezi’nde 15 Yıllık Deneyim
EE Erten, D Güney, A Ertürk, Cİ Öztorun, S Demir, S Müftüoğulları, MN Azılı, E Şenel
SB 78 Suriyeli mülteci çocuklar ve yanık
Cİ Öztorun, TÖ Demir, S Demir, D Güney, A Ertürk, EE Erten, MN Azılı, E Şenel
12:00-13:00 Yeterlik Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı - Kapanış